Obsah

V souvislosti s podanými žádostmi o poskytnutí finančního příspěvku bylo v kalendářním roce přiznáno od zřizovatele Moravskoslezského kraje:

 

Příspěvek od zřizovatele

Druh příspěvku                                Výše příspěvku rok 2024 

Příspěvek na odpisy                                     200.000 Kč

 

Dofinancování hlavní činnosti                   1.000.000 Kč

 

Finanční prostředky účelově určené na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb, poskytnuté od zřizovatele Moravskoslezského kraje.

Druh služby                                          Výše dotace rok 2024

Domovy se zvláštním režimem             9.500.000 Kč