Obsah

logo

 

 

Financování služeb


FINANCOVÁNÍ SLUŽBY "DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM" NA ZÁKLADĚ PODANÝCH ŽÁDOSTÍ

 

V souvislosti s podanými žádostmi o poskytnutí finančního příspěvku bylo v kalendářním roce přiznáno od zřizovatele Moravskoslezského kraje:

 

Příspěvek od zřizovatele

Druh příspěvku                                Výše příspěvku rok 2016

Příspěvek na provoz                                  900 000 Kč        

 

Finanční prostředky účelově určené na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb, poskytnuté od zřizovatele Moravskoslezského kraje.

Druh služby                                          Výše dotace rok 2016

Domovy se zvláštním režimem                3 500 000 Kč

Dofinancování služby                                  290 000 Kč

Celkem                                                     3 790 000 Kč