Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Nové metody v ošetřovatelské péči 


V rámci zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb v Domově Letokruhy jsme začali využívat nové metody v ošetřovatelské péči. Mezi tyto metody patří Bazální stimulace a Psychobiografický model péče.
      Bazální stimulace patří v zemích Evropské unie k uznávaným a aplikovaným konceptům v oblasti ošetřovatelství. Pro lidi, kteří jsou jakkoliv tělesně nebo duševně postiženi, je tento koncept již zcela neodmyslitelnou součástí jejich života.
      Koncept bazální stimulace (dráždění) podporuje v nejzákladnější (bazální) rovině lidské vnímání. Navozuje pocit jistoty a bezpečí, vede k uvědomění si polohy vlastního těla a pohybu. Jedná se o různé masážní techniky (zklidňující masáž, povzbuzující masáž, masáž stimulující dýchání), techniky polohování a pohybové techniky (např. využívání houpaček).
      Jednotlivé formy pracovníci provádí buď u koupání uživatelů nebo na lůžku na pokoji, v rámci aktivit s klienty v nově zařízených vzpomínkových místnostech nebo v návštěvní místnosti na interiérové houpačce. V druhé polovině roku 2012 máme pro pracovníky v ošetřovatelské péči naplánovaný nástavbový kurz bazální stimulace (optická, auditivní, taktilně-haptická stimulace).
      Psychobigrafický model péče je ošetřovatelský mezinárodně využívaný model v oblasti geriatrické a gerontopsychiatrické péče, který je zaměřen na podporu schopnosti sebepéče, udržení, uchování nebo navrácení této schopnosti a to principem oživení zájmu a oživením psychiky seniora. Základním stavebním kamenem psychobigrafického modelu je práce s biografií klienta.
      Nabízené aktivity pro seniory musí být v prvé linii koncipovány podle biografie uživatele a nikoliv podle biografie našich zaměstnanců. Velmi prospěšné pro efektivitu těchto činností je umístit veškeré tyto aktivity do prostor vybudovaných podle aspektů terapie prostředím, kde musíme opět vycházet z historické - kolektivní biografie.
      Prostředí je vhodné koncipovat v souladu s biografií klientů, kteří prožili nejaktivnější část života v 50., 60. a 70. letech. Atmosféra tohoto historického období silně ovlivnila životy našich uživatelů, a proto není možné tuto historickou epochu nevnímat a doslova obcházet, pokud chceme hovořit o péči individualizované, tzn. přímo ušité na míru našim uživatelům.
      Na základě těchto faktů jsme v organizaci vytvořili dvě vzpomínkové místnosti, kde uživatelé v příjemném prostředí, které je jim blízké mohou strávit část dne. Tyto místnosti mají velký úspěch a jsou s oblibou využívány.
      Podle Böhmova psychobiografického modelu, který je určen, především pro uživatele s demencí jsme vytvořili tzv. vzpomínkové krabice s předměty, které uživatelé používali ve svém životě. Krabice máme vytvořeny na téma:

  • Kuchyně – kuchyňské předměty, nástroje
  • Dílna – předměty, nářadí, různý materiál
  • Ruční práce
  • Bývalé zaměstnání 

      Pracovníci v sociálních službách při aktivizačních programech mají možnost s uživateli dle jejich zájmu využít tyto krabice jako terapeutické pomůcky.