Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Základní informace

Domov Letokruhy v Budišově nad Budišovkou je umístěn v budově, která se nachází v nejklidnější části města. Součástí areálu je přilehlá zahrada s parkovou úpravou se zděným altánem, který slouží obyvatelům k příjemnému posezení v teplých jarních a letních měsících. V těchto prostorách se obyvatelé domova schází k různým společenským akcím.

Kapacita domova je 60 lůžek. Ubytování v domově poskytujeme v jednolůžkovém a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, nebo se společným sociálním zařízením (v případě komunitního bydlení). V našem domově poskytujeme službu - domovy se zvláštním režimem.

Organizace ve své činnosti respektuje základní lidská práva uživatelů služeb, jejich nároky vyplývající z platných obecně závazných norem a pravidel občanského soužití. Organizace klade důraz na ochranu osobních údajů uživatelů služby.

 

Informace o přijetí

 

Žádost o umístění do našeho domova je nutno podat přímo poskytovateli služby , v tomto případě je to Domov Letokruhy, p.o. Budišov nad Budišovkou, ředitelce domova nebo sociální pracovnici.

K žádosti  musíte doložit vyjádření lékaře, které vyplní Váš praktický lékař. Při přijetí je dále třeba doložit Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči. V případě zbavení omezení ve svéprávnosti doložte Usnesení o opatrovnictví a Rozhodnutí o omezení svéprávnosti s označením nabytí právní moci.

Termín nástupu určí ředitelka domova. V případě, že čekací doba na umístění je delší, je vhodné, aby kontaktní údaje a případné změny zdravotního stavu byly Vámi aktualizovány.

O termínu nástupu budete včas informováni sociální pracovnicí, která Vám sdělí bližší informace k nástupu. Je možno domluvit i osobní schůzku, na které Vám budou předány potřebné informace.

Při nástupu je nutné, aby měl klient s sebou:

  • ošacení a osobní věci dle seznamu ( seznam obdrží na informativní schůzce)
  • občanský průkaz
  • kartičku pojištěnce
  • léky na tři dny
  • malou hotovost pro případnou svoji potřebu

 

Úhradu pobytu za měsíc nástupu je nutno provést do konce daného kalendářního měsíce.

Žádost o umístění do Domova Letokruhy - formulář 
Vyjádření lékaře - příloha k žádosti
Co může rodina, prátelé pro zájemce udělat