Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Podpora samostatného bydlení Budišov nad Budišovkou je od 1. 1. 2020 financována z projektu „Podpora služeb sociální prevence 3“, financovaného ESF a MSK.

 

Podpora samostatného bydlení


Podpora samostatného bydlení (dále jen PSB) poskytuje své služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách podle § 43.
Jedná se o terénní sociální službu určenou dospělým mužům i ženám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  
 
Identifikátor služby: 7327412 – Registr poskytovatelů sociálních služeb
 
Sídlo služby: ​​ Partyzánská 229, 747 87 Budišov nad Budišovkou
Působnost: ​​ obec Budišov nad Budišovkou, kraj Moravskoslezský
Dopravní spojení: ​ Mapa


Specifikace poskytované služby

Základní činnosti:

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 
Fakultativní služby:

 • telefonní hovory,
 • doprava osobním autem na přání klienta


Doba poskytování:

 • pondělí až pátek od 7:00 do 20:00 hodin
 • o víkendech a státních svátcích klienti využívají návazných služeb

 

Cílová skupina

Osoby s postižením:

 • mentálním
 • duševní onemocnění
 • kombinované


Věkové rozpětí:

 • 27 – 64 let dospělí
 • 65 - 80 let


Ubytovací kapacita:

 • povolená - 8 osoby
 • současná - 8 osoby
 • volná - 0 osob