Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

 

Podpora samostatného bydlení


Podpora samostatného bydlení (dále jen PSB) poskytuje své služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách podle § 43.

 

Podpora samostatného bydlení je od 1. 1. 2022 v projektu "Podpora služeb sociální prevence 2022+", který je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem a Moravskoslezským krajem. 

Jedná se o terénní sociální službu určenou dospělým mužům i ženám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba jim umožňuje využívat svého potenciálu k vedení plnohodnotného a důstojného života v prostředí své vlastní domácnosti. Podpora samostatného bydlení neposkytuje bydlení.

Identifikátor služby: 7327412 – Registr poskytovatelů sociálních služeb
 
Sídlo služby: ​​ Partyzánská 229, 747 87 Budišov nad Budišovkou
Působnost: ​​ obec Budišov nad Budišovkou, kraj Moravskoslezský
Dopravní spojení: ​ Mapa


Specifikace poskytované služby

Ve službě zajišťujeme (pomocí asistenta) uživatelům níže popsané činnosti, přitom k nim přistupujeme individuálně a vycházíme ze znalosti jejich potřeb. V každé oblasti života uživatele vedeme v prvé řadě k využívání jeho vlastních zdrojů, jinak uživateli pomáháme pouze v těch činnostech, které nezvládá vlastním přičiněním v důsledku svého handicapu.

Základní činnosti:

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 
Fakultativní služby:

 • telefonní hovory,
 • doprava osobním autem na přání klienta


Doba poskytování:

 • pondělí až pátek od 7:00 do 20:00 hodin
 • o víkendech a státních svátcích klienti využívají návazných služeb

 

Cílová skupina

 • mladí dospělí (19-26 let)
 • dospělí (27–64 let)
 • mladší senioři (65–80 let)

s mentálním, chronickým duševním a kombinovaným postižením do 80 let, kteří z důvodů snížené soběstačnosti potřebují pomoc jiné fyzické osoby a chtějí žít samostatně ve vlastní domácnosti.


Věkové rozpětí:

 

 • 19 - 26 let mladí dospělí
 • 27 – 64 let dospělí
 • 65 - 80 let


 

Kapacita:

 • povolená - 8 osoby
 • současná - 8 osoby
 • volná - 0 osob