Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Chráněné bydlení


Chráněné bydlení (dále jen CHB) poskytuje své služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách podle § 51.
Jedná se o pobytovou sociální službu určenou dospělým mužům i ženám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  
Nabízíme skupinovou formu bydlení v bytových jednotkách s možností jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů.
 
Identifikátor služby: 7912551 – Registr poskytovatelů sociálních služeb
 
Sídlo služby: ​​  Československé armády 413, 747 87 Budišov nad Budišovkou
Místo výkonu: ​  Československé armády 413, 747 87 Budišov nad Budišovkou
 Na Sídlišti 693, 747 87 Budišov nad Budišovkou
Působnost: ​​  obec Budišov nad Budišovkou, kraj Moravskoslezský
 

Specifikace poskytované služby

Základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí


Fakultativní služby:

 • telefonní hovory
 • doprava služebním automobilem podle přání a potřeb klientů
 • kopírování, tisk dokumentů a fotografií


Doba poskytování:

 • pondělí až neděle od 7:00 do 20:00 hodin
 • od 20:00 do 07:00 hodin - telefonická pohotovost

 

Cílová skupina

Osoby s postižením:

 • tělesným
 • mentálním
 • smyslovým
 • duševním
 • kombinovaným


Věkové rozpětí:

 • 19 – 26 let mladí dospělí
 • 27 – 64 let dospělí
 • 65 – 80 let mladší senioři


Ubytovací kapacita:

 • povolená - 17 osob
 • současná - 17 osob
 • volná - 0 osob