Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Poslání našeho chráněného bydlení

 „Umožňovat dospělým lidem se zdravotním postižením žít co nejběžnějším, svobodným a zodpovědným životem, a to za pomoci týmu pracovníků, v bytech chráněného bydlení v Budišově nad Budišovkou.“

 

Cíle našeho chráněného bydlení

Cílem chráněného bydlení:

- je uživatel zvládající péči o svou osobu samostatně nebo s minimální dopomocí

- uživatel je samostatný a soběstačný ve vedení domácnosti, zvládá její chod samostatně nebo jen s minimální dopomocí

- uživatel se rozhoduje samostatně o způsobu svého života

- uživatel je schopen navázat nebo udržet běžné mezilidské vztahy,

- je schopen běžně využívat veřejné služby v místě, kde žije,

- uživatel, který aktivně tráví svůj volný čas

- uživatel je aktivně zapojený do pracovních aktivit (např. zaměstnání, chráněné dílny)

 

Cílovou skupinou

Osoby se zdravotním postižením nad 19 let, jež nejsou schopny žít bez pomoci a podpory jiné osoby. Zároveň jsou ale schopny kolektivního soužití a péči o domácnost zvládají alespoň s dopomocí druhé osoby.

Služba není určena pro osoby:
  • s těžkým mentálním postižením,
  • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • s akutním infekčním onemocněním,
  • které z důvodu své snížené soběstačnosti vyžadují celodenní přítomnost pracovníka (není zajištěna noční služba),
  • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy a závislosti na návykových látkách závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
  • vyžadující plně bezbariérové bydlení.
  • Zájemci byla v době kratší než šest měsíců vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy