Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Poslání organizace

Posláním služby domovy se zvláštním režimem je poskytovat celoroční pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a onemocnění různými druhy demencí. Rozsah poskytovaných sociálních služeb je individuálně stanoven.

 

Vymezení cílové skupiny

Cílová skupina

Služba je určena osobám

 • Od 65 let věku mužům i ženám
 • S onemocněním demencí
 • Potřebujícím pravidelnou podporu, péči a pomoc a péči jiné fyzické osoby
 • Kterým podporu a péči nemůže zajistit rodina ani jiné sociální služby
 • Které mají alespoň zbytky sluchu, zraku a nemají specifické stravovací návyky (infuse, sonda)
 • Které nepotřebují pro poskytování péče specifické materiální a technické vybavení a nepřetržitou odbornou lékařskou péči

 

O osoby s tímto onemocněním umíme pečovat (typy demence)

Alzheimerova demence, vaskulární demence, neurčená demence, demence po CMP, smíšená demence, mozková ateroskleróza, depresivní porucha

Službu neposkytujeme osobám s jinými typy chronického duševního onemocnění, osobám závislým na návykových látkách a osobám v akutní fázi onemocnění infekční nebo pohlavní chorobou a osobám, které vyžadují 24 hodinovou osobní asistenci – individuální dohled.

 

Cíle poskytované služby

Služba DZR si stanovila cíle, které vycházejí z poslání.

 • Službu budeme poskytovat v domácím a bezpečném prostředí
 • Uživatele budeme podporovat k přiměřené samostatnosti
 • Pracujeme s individuálními potřebami uživatelů a jejich spokojeností - služba šitá na míru
 • Zajistíme podmínky pro kontakt s rodinou a přáteli

 

Zásady pro podporu uživatelů s demencí 

 1. Mít znalost toho, o koho se staráme (rituály, potřeby, zájmy, zachování důstojnosti a práv uživatele)
 2. Znát životní příběh uživatele (historie, biografie)
 3. Stanovit a pružně měnit okruh potřebné podpory (nepřepečovávat, nezanedbávat)
 4. Vytvářet podmínky pro aktivní život

 

Konkretizace zásad

 1. Být vnímán jako dospělý člověk (ne dítě) – akceptovat člověka jaký je, respektovat jeho názory, slabé i silné stránky osobnosti, mít úctu ke člověku, mít vytvořen funkční komunikační systém
 2. Brát pocity člověka s demencí vážně – respektovat svobodné vyjádření a rozhodnutí uživatele, nabízet možnosti
 3. Je-li to možné, nebýt léčen psychotropními látkami – pracovat s novými ošetřovatelskými metodami v péči o člověka s demencí a vzdělávat v nich zaměstnance
 4. Žít v bezpečném, srozumitelném a předvídatelném prostředí – mít znalost uživatele, individuálně ke každému přistupovat, zachovávat zvyky, rituály a učit uživatele stereotypům v péči
 5. Mít potěšení z každodenních činností, dělat činnosti smysluplné – zabývat se psychickým stavem uživatele, znát zájmy uživatele, přizpůsobit činnosti k využití všech smyslových vjemů uživatele
 6. Mít možnost chodit ven – znát schopnosti uživatele v oblasti orientace – dohlížet, doprovázet
 7. Pociťovat tělesný kontakt (pohlazení, podržení ruky) – mít znalost uživatele, využít nových ošetřovatelských metod v péči
 8. Respektovat důstojnost – znát představy o důstojném životě uživatele, využívat empatii – co by se nelíbilo mně, nedělat druhému
 9. Zajistit stálou přítomnost personálu – mít personál k dispozici 24 hodin denně (ne 24 hod. osobní asistence), vyplnit samotu uživatele, pokud se tak cítí
 10.  Poskytovat únosnou míru ochrany – mít právo na přiměřené riziko, vysvětlovat uživateli riziko, zachovat mlčenlivost personálu o důvěrných informacích o uživateli
 11. Zachovávat důstojnost – znalost hodnot uživatele