Obsah

Financování služeb


FINANCOVÁNÍ SLUŽBY "DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM" NA ZÁKLADĚ PODANÝCH ŽÁDOSTÍ

 

V souvislosti s podanými žádostmi o poskytnutí finančního příspěvku bylo v kalendářním roce přiznáno od zřizovatele Moravskoslezského kraje:

 

Příspěvek od zřizovatele

Druh příspěvku                                Výše příspěvku rok 2023

Dofinancování hlavní činnosti                  1.000.000 Kč    

Příspěvek na odpisy                                     200.000 Kč

Příspěvek na energie                                2.900.000 Kč

 

 

Finanční prostředky účelově určené na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb, poskytnuté od zřizovatele Moravskoslezského kraje.

Druh služby                                          Výše dotace rok 2023

Domovy se zvláštním režimem             10.352.000 Kč