Obsah

logo

 

 

Financování služeb


FINANCOVÁNÍ SLUŽBY "DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM" NA ZÁKLADĚ PODANÝCH ŽÁDOSTÍ

 

V souvislosti s podanými žádostmi o poskytnutí finančního příspěvku bylo v kalendářním roce přiznáno od zřizovatele Moravskoslezského kraje:

 

Příspěvek od zřizovatele

Druh příspěvku                                Výše příspěvku rok 2021

Příspěvek na provoz                               4.000.000 Kč        

 

Finanční prostředky účelově určené na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb, poskytnuté od zřizovatele Moravskoslezského kraje.

Druh služby                                          Výše dotace rok 2021

Domovy se zvláštním režimem                10.289.000 Kč

 

Mimořádné dotační řízení MPSV pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemii COVID-19.

Druh služby                                          Výše dotace rok 2021

Domovy se zvláštním režimem                2.435.457 Kč

 

Dotační řízení MPSV pro rok 2021 na úhradu výdajů, které registrovaným poskytovatelům sociálních služeb vznikly v důsledku povinného testování.

Druh služby                                          Výše dotace rok 2021

Domovy se zvláštním režimem                46.968 Kč

 

Mimořádné dotační řízení MPSV pro rok 2021 na sanaci vícenákladů a výpadků příjmů, v souvislosti s trvajícími dopady epidemie COVID-19 do sektoru sociálních služeb (Program podpory E).

Druh služby                                          Výše dotace rok 2021

Domovy se zvláštním režimem                216.630 Kč

 

Gastro vybavení kuchyně

Druh služby                                          Výše dotace rok 2021

Domovy se zvláštním režimem                2.000.000 Kč