Obsah

Financování služeb

FINANCOVÁNÍ SLUŽBY "DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM" NA ZÁKLADĚ PODANÝCH ŽÁDOSTÍ

 

 

V souvislosti s podanými žádostmi o poskytnutí dotace nebo finančního příspěvku bylo v kalendářním roce přiznáno:

 

 

PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

Druh příspěvku                           Výše příspěvku rok 2015      

Příspěvek na provoz                          900 000 Kč                          

 

 

FINANČNÍ PROSTŘEDKY ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Druh služby                                   Výše dotace rok 2015           

Domovy se zvláštním režimem            3 500 000 Kč