Obsah

 

Financování služeb


FINANCOVÁNÍ SLUŽBY "PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ" NA ZÁKLADĚ PODANÝCH ŽÁDOSTÍ

 

V souvislosti s podanými žádostmi o poskytnutí finančního příspěvku bylo v kalendářním roce přiznáno od zřizovatele Moravskoslezského kraje:

 

Příspěvek na provoz v rámci projektu "Podpora služeb sociální prevence 3"

Druh příspěvku                                Výše příspěvku rok 2021

Příspěvek na provoz                               2.700.000 Kč        

 

Mimořádné dotační řízení MPSV pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemii COVID-19.

Druh služby                                          Výše dotace rok 2021

Podporované bydlení                                 188.417 Kč

 

Mimořádné dotační řízení MPSV pro rok 2021 na sanaci vícenákladů a výpadků příjmů, v souvislosti s trvajícími dopady epidemie COVID-19 do sektoru sociálních služeb (Program podpory E).

Druh služby                                          Výše dotace rok 2021

Podporované bydlení                                  6.600 Kč