Obsah

Financování služeb


FINANCOVÁNÍ SLUŽBY "PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ" NA ZÁKLADĚ PODANÝCH ŽÁDOSTÍ

 

V souvislosti s podanými žádostmi o poskytnutí finančního příspěvku bylo v kalendářním roce přiznáno od zřizovatele Moravskoslezského kraje:

 

Finanční prostředky účelově určené na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb, poskytnuté od zřizovatele Moravskoslezského kraje.

Druh služby                                          Výše dotace rok 2023

Příspěvek na provoz                                   169.000 Kč             

 

Příspěvek na provoz v rámci projektu "Podpora služeb sociální prevence 2022+"

Druh příspěvku                                Výše příspěvku rok 2023

Příspěvek na provoz                               2.795.000 Kč