Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Domov Letokruhy, příspěvková organizace poskytuje terénní sociální službu Podpora samostatného bydlení, která umožňuje mužům a ženám s mentálním postižením využívat svého potenciálu k vedení plnohodnotného a důstojného života v prostředí své vlastní domácnosti. To znamená, že pracovníci docházejí do jejich domu či bytu.

Podpora samostatného bydlení neposkytuje bydlení.

Cíle a poslání

Cílem služby je podpořit uživatele v tom, aby si udrželi samostatné bydlení ve svém bytě podle svých přání, potřeb a možností. Uživatel získá v průběhu služby takové dovednosti a schopnosti, které mu umožní bezpečně bydlet, trávit volný čas podle sebe a využívat všechny potřebné, dostupné služby v regionu. Uživatel navazuje a udržuje vztahy s přáteli, rodinou, okolím svého bydliště.

Posláním a smyslem služby Podpory samostatného bydlení Budišov nad Budišovkou je umožnit lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním žít samostatně ve vlastní domácnosti i v situaci, která vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba je poskytována dospělým lidem, podporuje je v tom, aby získali a udrželi schopnosti, dovednosti ve své domácnosti podle svých přání, potřeb, možností. Usilujeme o začlenění lidí s mentálním a duševním onemocněním do společnosti, o zkvalitnění jejich života při zachování důstojných podmínek na území Budišova nad Budišovkou.

Uživatelé mají možnost žít běžným způsobem života, vést vlastní domácnost, navazovat partnerské a přátelské vztahy, trávit čas podle svých představ a samostatně se rozhodovat o vlastním životě.

Veškeré aktivity realizujeme s akceptací potřeb a přání uživatelů, stupně postižení, věku, charakterových zvláštností a aktuálního zdravotního stavu.

 

Zásady

Základní zásady a hodnoty, na kterých stavíme při naší práci, jsou:

  • individuální přístup – uvědomujeme si, že uživatelé jsou individualitami a že musíme realizovat službu tak, aby vycházela a pružně reagovala na potřeby jednotlivých uživatelů.
  • lidská práva – uživatelé mají stejná práva jako každý občan našeho státu.
  • důstojnost – realizace a naplňování služby vytváří podmínky zaručující a respektující důstojnost uživatele.
  • možnost volby a sebeurčení – hledáme způsoby a možnosti rozvíjení samostatného rozhodování našich uživatelů o dění kolem nich, snažíme se o to, aby míra podpory umožňovala uživatelům v maximální míře uchopit rozhodování do vlastních rukou.
  • respekt k soukromí – při poskytování služby dbáme na respektování soukromí uživatelů.