Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Základní informace

Domov Letokruhy, příspěvková organizace poskytuje terénní sociální službu Podpora samostatného bydlení, jedná se o terénní sociální službu určenou dospělým mužům i ženám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba jim umožňuje využívat svého potencionálu k vedení plnohodnotného a důstojného života v prostředí své vlastní domácnosti.    

Služby jsou poskytovány vedoucím služby, sociálním pracovníkem a pracovníky v sociálních službách od pondělí do pátku a to od 07:00 do 20:00 hod.

 

Podmínky k přijetí

Přehled potřebných dokumentů:
  • vyplněná Žásost o poskytnutí služby PSB 
  • u zájemců zbavených svéprávnosti nebo částečně omezených k právním úkonům kopii rozsudku soudu o ustanovení opatrovníka
Důvody pro odmítnutí:

Poskytovatel sociální služby může (dle §91 odst. 3 zákona o sociálních službách) odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby pouze, pokud:

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá, (v tomto případě je veden v evidenci zájemců o službu)

c) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Informace naleznete

 

Ke stažení

Žásost o poskytnutí služby 

Dotazník 

Vnitřní pravidla 

Ceník