Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Základní informace

Domov Letokruhy, příspěvková organizace poskytuje terénní sociální službu Podpora samostatného bydlení, která umožňuje mužům a ženám s mentálním postižením využívat svého potenciálu k vedení plnohodnotného a důstojného života v prostředí své vlastní domácnosti. To znamená, že pracovníci docházejí do jejich domu či bytu.

Služba je určena lidem od 27 let s mentální, s chronicky duševním a kombinovaným postižením, kteří chtějí žít samostatně ve své domácnosti, i v situaci, která vyžaduje pomoc jiné osoby, mají zájem o podporu vedení vlastní domácnosti, zvládají péči o vlastní osobu a nepotřebují pomoc, ale pouze dohled, a kteří nezvládají hospodařit s finančními prostředky zcela samostatně. Služba podporuje lidi ve všem, v čem podporu potřebují - práce, volný čas, řešení svých problémů aj.

 

Podmínky k přijetí

 

Přehled potřebných dokumentů:

 

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu:

 

 • zájemce žádá o službu, kterou PSB neposkytuje
 • osobě s těžkým mentálním postižením,
 • zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • s akutním infekčním onemocněním,
 • které z důvodu své snížené soběstačnosti vyžadují celodenní přítomnost pracovníka (není zajištěna noční a víkendová služba)
 • vyžadující bezbariérové bydlení
 • nespadá do cílové skupiny
 • pokud je naplněna kapacita služby
 • zájemci byla v době kratší, než šest měsíců vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy 
Informace naleznete
 • na webových stránkách organizace - http://www.domov-letokruhy.cz
 • v sídle sociální služby PSB
 • v sídle organizace
 • v Registru poskytovatelů sociálních služeb - Registr
 • u zřizovatele

 

Ke stažení

Žádost o poskytnutí služby

Ceník

Vnitřní pravidla

Dotazník