Obsah

Financování služeb


FINANCOVÁNÍ SLUŽBY "PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ" NA ZÁKLADĚ PODANÝCH ŽÁDOSTÍ

 

V souvislosti s podanými žádostmi o poskytnutí finančního příspěvku bylo v kalendářním roce přiznáno od zřizovatele Moravskoslezského kraje:

 

Příspěvek od zřizovatele

Druh příspěvku                                Výše příspěvku rok 2019

Příspěvek na provoz                               2.456.700 Kč