Obsah

FINANCOVÁNÍ SLUŽBY "CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ" NA ZÁKLADĚ PODANÝCH ŽÁDOSTÍ

 

V souvislosti s podanými žádostmi o poskytnutí dotace nebo finančního příspěvku bylo v kalendářním roce přiznáno:

 

FINANČNÍ PROSTŘEDKY ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Druh služby                                  Výše dotace rok 2024        

Chráněné bydlení                            3.454.000 Kč