Obsah

Financování služby

 

FINANCOVÁNÍ SLUŽBY "CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ" NA ZÁKLADĚ PODANÝCH ŽÁDOSTÍ

 

V souvislosti s podanými žádostmi o poskytnutí dotace nebo finančního příspěvku bylo v kalendářním roce přiznáno:

 

FINANČNÍ PROSTŘEDKY ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Druh služby                                  Výše dotace rok 2021          

Chráněné bydlení                            2 800 000 Kč       

 

Mimořádné dotační řízení MPSV pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemii COVID-19.

Druh služby                                  Výše dotace rok 2021

Chráněné bydlení                              494.391Kč

 

Mimořádné dotační řízení MPSV pro rok 2021 na sanaci vícenákladů a výpadků příjmů, v souvislosti s trvajícími dopady epidemie COVID-19 do sektoru sociálních služeb (Program podpory E).

Druh služby                                    Výše dotace rok 2021

Chráněné bydlení                               38.530 Kč