Obsah

Financování služby

 

FINANCOVÁNÍ SLUŽBY "CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ" NA ZÁKLADĚ PODANÝCH ŽÁDOSTÍ

 

V souvislosti s podanými žádostmi o poskytnutí dotace nebo finančního příspěvku bylo v kalendářním roce přiznáno:

 

FINANČNÍ PROSTŘEDKY ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Druh služby                                  Výše dotace rok 2020         

Chráněné bydlení                            2 507 000 Kč