Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Bazální stimulace je součástí naší péče.


Bazální stimulace jsou cílené podněty /stimulace/ základních /bazálních/ smyslových orgánů – sluch, hmat, zrak, čich, chuť. Bazální stimulace pracuje s dotekem, ale není to doteková terapie, podporuje  - vnímání - pohyb – komunikaci.


1. Cíle bazálně stimulující péče

 1. Zachovat život a zajistit vývoj
 2. Umožnit pocítit vlastní život
 3. Poskytnout pocit jistoty a důvěry
 4. Rozvíjet vlastní rytmus
 5. Umožnit poznat okolní svět
 6. Pomoci navázat vztah
 7. Umožnit zažít smysl a význam věcí či konaných činností
 8. Pomoci uspořádat jeho život
 9. Poskytnou možnost vnímat své já a zodpovědnost za svůj život
 10. Objevovat se a vyvíjet se


2. Základní techniky Bazální stimulace:

 • somatická stimulace –  stimulace povrchu těla, umožňuje klientovi vnímat své tělo a vjemy z těla, uvědomit si své okolí a komunikovat s ním, - iniciální dotek – forma navázání komunikace, zklidňující masáž, povzbuzující masáž, masáž stimulující dýchání,techniky polohování, při kterých se klient cítí v bezpečí
 • vestibulární stimulace – klientům s omezeným pohybem umožňuje stimulovat jejich rovnovážné ústrojí a informovat o poloze  a pohybu v prostoru – technika ovesný klas, houpačka
 • vibrační stimulace dodává  klientovi vibrační vjemy z jeho těla, zejména u klientů v komatech nebo před pohybovou aktivitou.


3. Nástavbové prvky Bazální stimulace:

 • zraková stimulace – umožňuje vnímat okolní prostředí, schopnost uspořádat své okolí, orientaci, vzpomínky, pocit jistoty
 • sluchová stimulace – stimulace vnímání, komunikace, hybnosti, mobilizace vzpomínek, navázání kontaktu s klientem, zvýšení rozlišovací schopnosti sluchového aparátu, orientaci,
 • čichová stimulace – umožňuje rozlišit vůně, pachy, vzpomínky- perník – vánoce, vzpomínky- káva, přátelé – parfém, zvýšení chutě k jídlu, aromaterapie, kosmetika,
 • hmatová stimulace – umožňuje určení předmětu, oblíbené předměty, vzpomínky na činnosti, situace, zlepšení hybnosti, předměty k výkonu povolání, předměty denního života,
 • Stimulace těla do protisměru – odstranění zvýšeného svalového napětí na části těla.


Nové trendy v péči o seniora, jako je bazální stimulace  jsou zaměřeny na péči s dostatečným množstvím informací o klientovi.
Informace ze života klienta – biografický list - nám pomáhají porozumět změněným způsobům v chování klienta a porozumět jeho životním etapám, které silně ovlivňují jeho chování. Informace využíváme k rozlišení formy poskytované péče klientovi, k určení druhu bazální stimulace, zaznamenáváme je do dokumentace, aby byly využitelné v individuálních plánech péče.
Bazální stimulace je především vhodná pro klienty ve třetím stádiu demence. Zohledňuje získané informace ze života klientů a umožňuje tak najít vhodnou cestu ke spokojenosti klientů, příbuzných i personálu.