Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Domov Letokruhy, příspěvková organizace poskytuje terénní sociální službu Podpora samostatného bydlení, která umožňuje mužům a ženám s mentálním postižením využívat svého potenciálu k vedení plnohodnotného a důstojného života v prostředí své vlastní domácnosti. To znamená, že pracovníci docházejí do jejich domu či bytu.

Cíle a poslání

Cílem služby je podpořit uživatele v tom, aby si udrželi samostatné bydlení ve svém bytě podle svých přání, potřeb a možností. Uživatel získá v průběhu služby takové dovednosti a schopnosti, které mu umožní bezpečně bydlet, trávit volný čas podle sebe a využívat všechny potřebné, dostupné služby v regionu. Uživatel navazuje a udržuje vztahy s přáteli, rodinou, okolím svého bydliště.

 

Posláním naší služby je umožnit lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním za podpory pracovníků v sociálních službách (dále jen "pracovníci poskytovatele") žít samostatně ve vlastní domácnosti i v situaci, která vyžaduje pomoc jiné osoby.

 

Smyslem Podpory samostatného bydlení je vést uživatele k získání praktických dovedností a sociálních návyků spojených se samostatným bydlením. Uživatel má zajištěnou takovou podporu, která mu umožní samostatně rozhodovat o plánování plnohodnotného života v obvyklých podmínkách ve společnosti.