Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Poslání a cíle


Poslání organizace

Posláním příspěvkové organizace Domov Letokruhy je podporovat a udržovat u našich klientů - uživatelů služby optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti a přispět k zachování a podpoře kvalitního a plnohodnotného způsob života s využitím přirozené vztahové sítě. Usilujeme o zachování obvyklého způsobu života v prostředí přirozené komunity. Zajišťujeme celoroční pobytové služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a onemocnění různými druhy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Poskytování služeb je určováno individuálními potřebami uživatele služby, je zajištěn a podporován individuální přístup a jsou respektovány volby uživatele v poskytování jednotlivých služeb.


Vymezení cílové skupiny

Druh služby – Domovy se zvláštním režimem


Cílová skupina

Služba je určena mužům i ženám

 • Od 65 let věku
 • S onemocněním demencí
 • Jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby
 • Mající alespoň zbytky sluchu, zraku
 • Nepotřebujícím pro poskytování péče specifické materiální a technické vybavení a nepřetržitou odbornou lékařskou péči

Službu neposkytujeme osobám s jinými typy chronického duševního onemocnění, osobám závislým na návykových látkách a osobám v akutní fázi onemocnění infekční nebo pohlavní chorobou.


Cíle poskytované služby

Cíle

Cíle poskytované služby

 • Domácí a bezpečné prostředí s přihlédnutím k osobním zvyklostem uživatelů
 • Poskytovat takovou podporu, která vede k přiměřené samostatnosti uživatelů
 • Vytvořit podmínky pro kontakt s rodinou a přáteli
 • Služby „šité na míru“
 • Spokojenost uživatelů

 

Prostředky k dosažení cílů:

 • Úprava okolí budovy (zahrady) po revitalizaci a nově přikoupeného pozemku a budovy
 • Zvyšování kvality prostředí
 • Zlepšení bezpečnosti a bezpečí uživatelů
 • Efektivita v zavedeném systému kvality
 • Podpora účasti klientů na společenském životě, zajištění dostupnosti služeb potřebných     k zachování obvyklého způsobu života v přirozeném prostředí a prostředí přirozené  komunity.

 

Zásady poskytované péče

 • Individualizace / uznání jedinečnosti osobnosti klienta, individuální přístup /
 • Empatie /vcítění se do pocitů a situace klienta – uživatele služby /
 • Akceptace / vnímání klienta takového jaký je, včetně jeho slabých a silných stránek – respektujeme ho /
 • Sebeurčení / respektovat právo uživatele služby na potřebu se svobodně rozhodovat a možnost si vybírat z nabízených možností /
 • Diskrétnost / zachování důvěrných informací o uživateli služby – základní právo klienta /
 • Kvalifikovanost / pracovní tým naplňuje požadavky profesionality a je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi, pracovní tým je soustavně vzděláván /
 • Úcta ke člověku – slušné chování
 • Dodržování Etického kodexu všemi pracovníky domova