Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Základní informace


Domov Letokruhy v Budišově nad Budišovkou je umístěn v budově, která se nachází v nejklidnější části města . Součásti areálu je přilehlá zahrada s parkovou úpravou se zděným altánem, který slouží obyvatelům k příjemnému posezení v teplých jarních a letních měsících. V těchto prostorách se obyvatelé domova schází k různým společenským akcím.

Kapacita domova je 45 lůžek, klienti jsou ubytováni ve dvou odděleních na jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích.V našem domově poskytujeme službu - domovy se zvláštním režimem.

Organizace ve své činnosti respektuje základní lidská práva uživatelů služeb, jejich nároky vyplývající z platných obecně závazných norem a pravidel občanského soužití. Organizace klade důraz na ochranu osobních údajů uživatelů služby.


Informace o přijetí

Žádost o umístění do našeho domova je nutno podat přímo poskytovateli služby , v tomto případě je to Domov Letokruhy, p.o. Budišov nad Budišovkou, ředitelce domova nebo sociální pracovnici.

žádosti musíte doložit vyjádření lékaře, které vyplní Váš praktický lékař. Při přijetí je dále třeba doložit Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči. V případě zbavení omezení ve svéprávnosti doložte Usnesení o opatrovnictví a Rozhodnutí o omezení svéprávnosti s označením nabytí právní moci.

Termín nástupu určí ředitelka domova. V případě, že čekací doba na umístění je delší, je vhodné, aby kontaktní údaje a případné změny zdravotního stavu byly Vámi aktualizovány.

O termínu nástupu budete včas informováni sociální pracovnicí, která Vám sdělí bližší informace k nástupu. Je možno domluvit i osobní schůzku, na které Vám budou předány potřebné informace.

Při nástupu je nutné, aby měl klient s sebou:

  • ošacení a osobní věci dle seznamu ( seznam obdrží na informativní schůzce)
  • občanský průkaz
  • kartičku pojištěnce
  • léky na tři dny
  • malou hotovost pro případnou svoji potřebu

 

Úhradu pobytu za měsíc nástupu je nutno provést do konce daného kalendářního měsíce.

Žádost o umístění do Domova Letokruhy - formulář
Vyjádření lékaře - příloha k žádosti
Co může rodina, prátelé pro zájemce udělat